Nội thất phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm Hóa Sinh BTN102

10.293.400 

Nội thất phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm vật lý BTN101

3.156.500 

Nội thất phòng thí nghiệm

Ghế phòng chức năng GCN101

624.880 

Nội thất phòng thí nghiệm

Ghế đôn phòng thí nghiệm GTN101

281.410 

Nội thất phòng thí nghiệm

Ghế phòng thí nghiệm GTN102

202.230 
.
.
.
.
Tin tức Tuyển dụng Liên hệ

kubet.

ku casino