4.558.200 5.457.000 

Bàn làm việc chân sắt

Bàn làm việc chân sắt LC15

5.029.000 

Bàn trưởng phòng

Bàn lãnh đạo Royal HR160C1

4.087.400 4.194.400 

Bàn tủ Hòa phát - Royal

Bàn nhân viên Royal HRL1450C1

3.616.600 3.937.600 

Bàn làm việc chân sắt

Bàn góc trưởng phòng 1m6 UNP1612CS3

3.926.900 

Bàn làm việc chân sắt

Bàn làm việc chân sắt LC12

3.327.700 

Bàn làm việc chân sắt

Bàn làm việc hộc liền LUX120SHLC10

2.407.500 2.835.500 

Bàn tủ Hòa phát - Royal

Bàn làm việc khung thép HR140HLC5

2.514.500 

Nội thất văn phòng

Bàn góc trưởng phòng UNP1880CS3

2.503.800 

Bàn tủ Hòa phát - Royal

Bàn văn phòng Hòa Phát HR140HLC2Y1

2.450.300 

Bàn tủ Hòa phát - Royal

Bàn nhân viên Royal HR140HLC1Y1

2.450.300 

Bàn tủ Hòa phát - Royal

Bàn làm việc 1m8 HR140HLC8Y1

2.407.500 
Tin tức Tuyển dụng Liên hệ

kubet.

ku casino