5.339.300 
5.307.200 
4.750.800 

Bàn trưởng phòng

Bàn lãnh đạo Royal HR160C1

4.087.400 4.194.400 

Bàn tủ Hòa phát - Royal

Bàn nhân viên Royal HRL1450C1

3.616.600 3.937.600 

Bàn trưởng phòng

Bàn lãnh đạo Royal HRP1890

3.359.800 

Bàn tủ Hòa phát - Royal

Bàn làm việc cao cấp HRP1880C5

2.953.200 

Bàn tủ Hòa phát - Royal

Bàn làm việc khung thép HR140HLC5

2.514.500 

Bàn tủ Hòa phát - Royal

Bàn văn phòng Hòa Phát HR140HLC2Y1

2.450.300 

Bàn tủ Hòa phát - Royal

Bàn nhân viên Royal HR140HLC1Y1

2.450.300 

Bàn làm việc gỗ

Bàn nhân viên Royal HR140HM

2.439.600 

Bàn tủ Hòa phát - Royal

Bàn làm việc 1m8 HR140HLC8Y1

2.407.500 
Tin tức Tuyển dụng Liên hệ

kubet.

ku casino