Warning: filemtime(): stat failed for /home/wbnkfhzhhosting/public_html/noithatthaiminhthanh.vn/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/ez-toc-sticky.min.js in /home/wbnkfhzhhosting/public_html/noithatthaiminhthanh.vn/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 378

Warning: filemtime(): stat failed for /home/wbnkfhzhhosting/public_html/noithatthaiminhthanh.vn/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/wbnkfhzhhosting/public_html/noithatthaiminhthanh.vn/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 381
Bộ bàn bán trú Hòa Phát BBT103

Bộ bàn bán trú Hòa Phát BBT103

Kiểu Dáng
– Bàn có Khung chính sử dụng ống 25×25, khung phụ và giằng sử dung ống 20×20.
– Mặt bàn gỗ dày 18mm, yếm bàn, đợt bàn gỗ Melamine dày 15mm. Mặt bàn liên kết với khung bằng kết cấu vít xuyên
– Ghế có khung sử dụng ống 20×20, giằng sử dụng ống 20X30.
– Đệm tựa ghế gỗ dày 15mm
Kích Thước:
– BBT103-3: W1200 x D1(450) x D900 x H510 mm
– BBT103-4: W1200 x D1(500) x D1000 x H570 mm
– BBT103-5: W1200 x D1(500) x D1000 x H630 mm
– BBT103-6: W1200 x D1(500) x D1000 x H690 mm
– GBT103-3: W1(270) x W270 x D1(290) x D335 x H1(300) x H470 mm
– GBT103-4: W1(310) x W310 x D1(330) x D375 x H1(340) x H530 mm
– GBT103-5: W1(340) x W340 x D1(360) x D410 x H1(370) x H590 mm
– GBT103-6: W1(360) x W360 x D1(410) x D440 x H1(410) x H650 mm